College Teaching Department


Departments

Head of Department

Department of Geomatics

DirectorWANG Haiqi

Deputy DirectorZENG ZheWU HuishengBAI Yongliang

Department of Electronics and Information Engineering

DirectorREN Xuhu

Deputy DirectorZHOU WeidongWANG Wuli

Department of Communication Engineering

DirectorLI Shibao

Deputy DirectorZHANG XilingLI Yong

CURRENT lEADERS OF COLLEGE
author01

Dean

ZHANG Jie

Email:zhangjie@fio.org.cn

liangchangguo

Deputy Dean

LIANG Changguo

Email:kjclcg@upc.edu.cn

cuixuerong

Deputy Dean

CUI Xuerong

Email: cxr@upc.edu.cn

hekaifei

Deputy Dean

HE Kaifei

Email: kfhe@upc.edu.cn

lishibao

Deputy Dean

LI Shibao

Email:Lishibao@upc.edu.cn